Oczyszczanie ścieków

Początkowym etapem pracy maszyny jest zachodzące w osadniku wstępnym mechaniczne pozbywanie się zanieczyszczeń. Podlegają mu substancje,których nie można rozpuścić, czyli ciała stałe, które są zawieszone w ściekach. Wykorzystywane są tu procesy grawitacyjnego osiadania i wznoszenia zanieczyszczeń. Sedymentacja tych elementów jest procesem na tyle wolnym, że pozbywanie się powstającego w jej wyniku osadu koniczne jest tylko raz na rok. Biologiczne oczyszczanie ścieków Jarocin są zatem tanie w utrzymaniu.

Rozkładanie substancji organicznych, dzięki mikroorganizmom jest znacznie przyśpieszony w warunkach tlenowych, a więc złoże biologiczne jest odżywiane i dotleniane przez zanurzenie w wypełnionej ściekami komorze urządzenia biologicznego i stale napowietrzanie.

Ekologiczne oczyszczalnie Jarocin stają się coraz bardziej popularne. W konstrukcji złóż użyto zdolność bakterii do produkowania biofilmów. Zasada działania stworzonego przez naszą jednostkę bioreaktora ze złożem biologicznym jest oparta na doprowadzeniu do powstania biofilmu i użycia go do oczyszczania ścieków. Warto zainwestować w oczyszczalnie biologiczne.
oczyszczalnia przydomowa