Oczyszczalnie ścieków Jarocin

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to ekonomiczniejsze i nowocześniejsze w stosunku do tradycyjnych szamb rozwiązanie kwestii odprowadzania ścieków z obiektów.

Rodzaje przydomowych oczyszczalni:

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Jarocin występują w dwóch rodzajach. Są to biologiczne oczyszczalnie ścieków oraz oczyszczalnie ekologiczne. W obu rodzajach następuje biologiczne oczyszczanie ścieków Jarocin.

Zasadnicza różnica pomiędzy nimi tkwi w sposobie, w jaki wstępnie oczyszczone w procesach beztlenowych ścieki ulegają doczyszczeniu.

Sposób działania przydomowych oczyszczalni:

W oczyszczalni ekologicznej ściek wstępnie podczyszczony doprowadzany jest do drenażu rozsądzającego zbudowanego pod powierzchnią gruntu, gdzie podlega doczyszczeniu przy udziale bakterii tlenowych. Warunkiem wykonania drenażu jest usytuowanie oczyszczalni na gruncie o wysokiej przepuszczalności i dysponowanie odpowiednią ilością miejsca na działce.

W oczyszczalni biologicznej cały proces oczyszczania ścieku zachodzi w jednym zbiorniku, a wodę odprowadza się do niewielkiej studni chłonnej.
ekologiczna oczyszczalnia ścieków można również wykonać w primeko